Serveis

Tots els nostres serveis han sigut pensats posant les persones al centre, reflexionant sobre els tipus d’espais en els quals incidiran i tenint en compte els processos que hi poden intervenir. A més, tots els projectes que se’n deriven s’aborden des d’una perspectiva col·laborativa i participada on combinem eines digitals i tradicionals.