Procés de co-creació amb infants per a la transformació de dos parcs

Espais públics i equipaments

Participació en polítiques públiques

En el marc de l’estratègia “Barcelona dóna molt de joc”, l’Institut Infància i Adolescència acompanya i assessora l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar i desenvolupar una estratègia que afavoreixi el dret al joc d’infants i adolescents a l’espai públic.

Una de les accions és la d’acompanyar dos processos de cocreació amb infants per transformar dos parcs. La mesura “Barcelona dóna molt de joc” parteix d’una visió en la qual cal transformar els parcs perquè esdevinguin espais lúdics. La visió del parc com un espai lúdic desborda els límits de les actuals àrees designades per al joc i per crear nous espais en què, tant la selecció de les estructures com la disposició dels elements i el disseny, esdevinguin estimulants i aptes per al joc i es tingui en compte els múltiples usos lúdics i de convivència comunitària.

Raons hem estat l’equip especialitzat que ha co-dissenyat i ha dinamitzat els processos de cocreació amb infants per a la transformació dels dos parcs.

Objectius

  • Fer un model de procés participatiu per a la co-creació d’espais lúdics amb infants, perquè esdevingui una eina a tenir en compte i es pugui utilitzar de manera sistemàtica en transformacions urbanístiques.
  • Recollir les necessitats, visions i propostes dels infants en un procés de co-creació per transformar les actuals àrees de joc del Parc de la Pegaso i del Parc Central de Nou Barris en un nou concepte d’espai lúdic, de manera que els seus interessos es tinguin en compte en els nous dissenys.
  • Evidenciar que una nova visió del joc a l’espai públic és factible i que per dur a terme aquest canvi és imprescindible comptar amb l’expertesa dels infants.

Enfocament i accions

El procés de cocreació consta de quatre sessions i s’ha realitzat a través d’una metodologia participativa amb la qual s’ha acompanyat els infants perquè puguin expressar les seves necessitats i interessos en relació amb el joc i l’estada al parc

El procés s’ha plantejat com un repte educatiu en el qual els infants esdevenen l’equip creatiu del disseny del parc. La dinamització ha obert un marc de continguts i ha ofert eines de reflexió, observació i anàlisi per tal d’ampliar la miradagenerar una opinió informada, extreure informació i generar idees per a la transformació dels parcs en espais lúdics.

El disseny ha partit d’una seqüència lògica, adapta la metodologia a cada sessió i crea eines per tal de potenciar cada moment del procés de cocreació.

La primera sessió serveix com a obertura del procés cocreatiu i parteix d’una reflexió sobre el joc a la ciutat per tal de poder identificar les activitats que agrada fer al parc tant a infants com també a més grans i més petits. A la primera sessió també es mostren parcs d’arreu d’Europa per tal d’ampliar la mirada i potenciar la creativitat de cara a agafar idees per a la transformació.

La segona sessió és una sortida al parc amb què es potencia l’autonomia dels infants tot animant-los perquè en facin una observació i emergeixi la seva visió i els usos que en fan. També es fa una valoració del parc a partir dels nous criteris de disseny d’àrees de joc a Barcelona (versió preliminar) per tal de detectar aspectes de millora i de manteniment del parc.

La tercera sessió té l’objectiu fer emergir les propostes dels infants tot partint del treball realitzat fins al moment i potenciant-ne la creativitat. L’activitat es realitza a partir de la tècnica del collage i planteja el repte de plasmar el seu parc ideal. Amb un treball per grups, els infants disposen de la informació generada a les primeres sessions i d’un extens material per poder crear les propostes i es potencia el diàleg d’idees i de propostes, tot buscant un treball de consens.

La quarta sessió té per objectiu fer un retorn de tot el procés i mostrar com les idees que han plasmat els infants són recollides per l’equip que dissenya el parc. En aquesta sessió, es posa en valor tot el procés i alhora, es potencia la transparència i la corresponsabilitat dels infants,  i s’expliquen quines accions es duran a terme.

Durant el procés, l’equip dinamitzador ha elaborat tota la informació necessària perquè l’equip de disseny del parc la pugui incloure en la proposta d’avantprojecte de transformació del parc.

Aquest procés serveix per a la transformació dels dos parcs esmentats i també com a modelatge per als futurs processos de transformació dels parcs de Barcelona.

Persones i entitats vinculades

  • Escola Pegaso
  • Escola Calderón de la Barca
  • Escola Congrés Indians 
  • Escola Àgora
  • Casal Guineueta
  • Escola Turó Blau

Nombre de persones participants

173

Resultats

Es poden consultar els documents de conclusions a la web de l’Institut Infància i Adolescència. Link

Més informació

Notícia sobre el procés a BTV

Pàgina del projecte “Ciutat Jugable” de l’Institut infància i adolescència.

Article de Maria Truñó i Emma Cortés “Cap a una política de ciutat jugable” a El Diari de l’Educació.