Obrim el convent! Procés participatiu per a la definició del nou programa d’usos

Espais públics i equipaments

Participació en polítiques públiques

El procés “Obrim el Convent” tenia per objectiu elaborar un programa d’usos i models de gestió a partir de la participació ciutadana. Es tractava de combinar les necessitats, demandes i idees d’usos per part de la ciutadania amb les possibilitats que oferia l’edifici del Convent de les Clarisses i el mapa d’equipaments de la vila. El resultat va incloure una proposta de remodelació integral de l’edifici per fases i un seguit de recomanacions per donar continuïtat a la dinàmica participativa.

Objectius

  • Elaborar amb la ciutadania un programa d’usos, projectes i de models de gestió 
  • Disseny d’una remodelació per fases de l’edifici
  • Proposar de línies de continuïtat per seguir implicant a la ciutadania

Enfocament i accions

El projecte plantejava el repte d’implicar a les persones en la definició dels futurs usos de l’equipament, en un moment iniciàtic. 

El procés havia de recollir la mirada i les propostes de la ciutadania i alhora, veure les possibilitats i límits que oferia l’equipament. Era clau doncs, animar a la participació i fer-ho donant informació de caràcter tècnic i arquitectònic. Es va treballar per recollir les necessitats de les entitats, les propostes dels joves i de la ciutadania en general. 

Les tasques tècniques, que van anar en paral·lel al procés de participació, van ser:  inspecció de l’edifici, anàlisi normatiu i de patrimoni, aixecament de plànols del nou equipament, estudi  i possibilitats de l’espai. Finalment, i recollint els resultats de la participació, es va fer la redacció, programa d’usos i projectes, amb una proposta de remodelació per fases i un calendari i pressupost aproximat.

Persones participants

El procés de participació es va iniciar amb una enquesta que van respondre més de 350 persones i que tenia per objectiu recollir un marc general de necessitats i interessos i difondre el mateix procés. Es va crear també un grup de seguiment del procés format per a la ciutadania més interessada.

Amb el  resultat de les enquestes i dels primers treballs tècnics es van fer diversos tallers de treball: un amb entitats, un amb la ciutadania en general i un adreçat als joves del poble. Així mateix, es va realitzar una sessió final de presentació de resultats i avaluació del procés. En aquests tallers, considerant que algunes persones repetien, es va comptabilitzar la participació d’unes 120 persones. 

Persones participants per gènere

Dones
Homes

Persones participants per edat

0 a 14 anys
15 a 24 anys
25 a 44 anys
45 a 64 anys
més de 65 anys

Nombre de total de persones participants

512

Resultats

L’informe final va recollir aquells projectes que havien estat més demandants a les enquestes, prioritzats als tallers i contrastat amb els serveis que ja té el poble en altres equipaments. Els espais previstos a l’informe final són: un espai de joves polivalent, un espai d’assaig musical, espais per entitats de lleure,  un espai de treball compartit per les entitats del poble, sales de reunió i de taller, la possibilitat de crear un alberg municipal i/o disposar d’algunes habitacions per urgència de caràcter social. També es preveia l’opció d’obrir el pati al poble (mitjançant l’eliminació d’un mur) i que aquest pogués acollir algunes activitats o projectes col·lectius. Finalment, es parlava de la creació d’un bar. Pel que fa als models de gestió, es feia una proposta en funció de cada projecte i alhora, s’indicava la necessitat de pensar una gestió municipal global.

Plànols de possibilitats

Informes finals